• Ιατρικά Θέματα

Τα κατάγματα πυελικού δακτυλίου (λεκάνης) αποτελούν το 3-8% των καταγμάτων συνολικά. Απαντούν σε μία συχνότητα 10-30 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού.

Είναι αποτέλεσμα κακώσεων υψηλής ενέργειας (τροχαία ατυχήματα) ή χαμηλής ενέργειας όπως είναι οι πτώσεις εξ ιδίου ύψους σε άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας.

Από τις πιο συχνούς τύπους κακώσεων είναι αυτός του ανοικτού βιβλίου «open book» που αρκετές φορές αποτελεί σοβαρή κάκωση απειλητική για την ζωή και έτσι απαιτούνται άμεσες ενέργειες από τους θεράποντες ιατρούς.

Τα κατάγματα πυέλου χρήζουν αντιμετώπισης συντηρητικής ή χειρουργικής. Για την χειρουργική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη εξειδικευμένη ομάδα ορθοπαιδικών χειρουργών στα κατάγματα πυελικού δακτυλίου. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας-αποκατάστασης.

3-evdomades-metegxeiritika-anasynthesi-pyelou

3 εβδομάδες μετεγχειρητικά με οστεοσύνθεση οπισθίας πυέλου και εξωτερική οστεοσύνθεση πρόσθιας πυέλου (ομάδα πυέλου 401 ΓΣΝΑ)
ilektroniki syntagografisi

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

pos banner

ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ POS